Vzdělávací programy

Interaktivní design byl jednoletý rekvalifikační kurz, který kombinoval tři oblasti současné vizuální kultury (grafiku + web + fotografii). Výuka probíhala od roku 2003 formou víkendového studia, od roku 2004 následovala večerní forma studia. Kurz byl určen začátečníkům a mírně pokročilým v daných oborech a vytvářel praktický a teoretický základ pro budoucí práci designéra. Na výuce tohoto programu se podílelo většina našich lektorů. Maximální počet byl 16 posluchačů v jedné třídě. Každý školní rok se otevíraly 3—4 třídy. Výběr posluchačů probíhal formou přijímacích zkoušek. více »

Grafika pro pokročilé se zaměřovala na prohloubení znalostí v dané oblasti. Kurz byl koncipován jako konzultační výuka s velkým množství domácích úkolů a praktických cvičení. Výuka se soustřeďovala především na estetické hledisko grafického designu (nevyučoval se zde software). V průběhu studia se posluchači seznamovali s řešením skutečných zakázek konkrétních klientů. Posluchači byli vybíráni na základě dvoukolových přijímacích zkoušek. Maximální počet posluchačů byl 12. V roce 2007/2008 se otevřel historicky první i poslední ročník tohoto kurzu. více »

Institut pro svou potřebu vyvinul v roce 2005 internetový komunikační systém, který nazval NetPortal. Tento systém zprostředkovával kontakt posluchačů a lektorů mimo dobu výuky. Přinášel také přesnou a průhlednou evidenci o průběhu celého studia. Zahrnoval rozvrh studia včetně osnov jednotlivých hodin a dokumentů ke stažení, knihovnu, klasifikaci jednotlivých domácích úkolů a několik tisíc souborů dokumentů a obrázků, které posluchači zasílali lektorům ke konzultaci. NetPortal byl určen pouze pro interní potřeby výuky. Tento systém byl ojedinělým a nenahraditelným pomocníkem celého provozu Institutu. Autorem koncepce a architektury systému byla ředitelka Institutu Radka Tippmanová. Na konceptu se také podílel programátor a absolvent Institutu Jiří Svoboda, který celý systém naprogramoval. Design vytvořil bývalý lektor Institutu Jiří Miřátský.